۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : ارسال آثار

آماده سازی مقالات پژوهشی جهت تحویل خدمت داوران محترم

آماده سازی مقالات پژوهشی جهت تحویل خدمت داوران محترم

«پژوهش و تحقیق امری در کنار بندگی خدا بیان شده است و قرآن کریم پژوهش را زیبا ترین و کاملترین عمل عبادی به خلق خدا و خداوند سبحان معرفی می کند.» به لطف پروردگار و همکاری اعضای محترم دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا، امروز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از کدگذاری آثار ارسالی و […]